Contact
Verander van taal
Nederlands Nederlands
ViPA-Inflatables logo

Afdruk

Volgens § 5 TMG:

ViPa Eventmodule GmbH
Ersteinerstraße 8,
79346 Endingen, Germany

Handelsregister: HRB 720021
Rechtbank van eerste aanleg: Amtsgericht Freiburg

Vertegenwoordigd door de aandeelhouder:

Vilko Pavlovic

Contact:

Telefoon: +49 7642 91696421
Fax: +49 7642 927756
E-Mail: info@vipa-inflatables.nl

Belasting ID:

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27 a Wet op de omzetbelasting:
DE325559676

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij in overeenstemming met § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Bij het bekend worden van dergelijke inbreuken zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhouden waren op het tijdstip van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet redelijk. Indien wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de sitebeheerders op deze pagina's gemaakte inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding of elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis nemen van een schending van het auteursrecht, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Als wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.