Contact
Verander van taal
Nederlands Nederlands
ViPA-Inflatables logo

SERVICEVOORWAARDEN


§1 Toepassingsgebied, klanteninformatie
 
De volgende voorwaarden en bepalingen regelen de contractuele relatie tussen ViPa Eventmodule GmbH en de consumenten en ondernemers die goederen kopen via onze winkel. Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden worden door ons niet erkend. De contracttaal is Duits.
 
 
§2 Totstandkoming van het contract
 
De aanbiedingen op het internet zijn een vrijblijvende uitnodiging aan u om goederen te kopen.
U kunt een of meer producten in het winkelmandje plaatsen. In de loop van het bestelproces voert u uw gegevens en wensen in betreffende betalingswijze, leveringsmodaliteiten enz. Pas door op de bestelknop te klikken, doet u een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. U kunt een bindende bestelling ook per telefoon of fax doorgeven. De onmiddellijke bevestiging van uw bestelling per e-mail of fax geldt niet als aanvaarding van het koopaanbod.
Wij hebben het recht uw aanbod binnen 1 werkdag te accepteren door het sturen van een orderbevestiging per e-mail. Na het vruchteloos verstrijken van de in zin 1 genoemde termijn wordt uw aanbod geacht te zijn verworpen, d.w.z. dat u niet meer aan uw aanbod gebonden bent. Als u telefonisch een bestelling plaatst, komt de koopovereenkomst tot stand wanneer wij uw aanbod onmiddellijk aanvaarden. Wordt het aanbod niet onmiddellijk aanvaard, dan bent u daaraan niet meer gebonden.
 

§3 Klanteninformatie: Opslag van uw bestelgegevens
 
Uw bestelling met details van het contract (bijvoorbeeld soort product, prijs, enz.) worden door ons opgeslagen. U hebt echter geen toegang tot uw vroegere bestellingen via het internet. Wij sturen u de algemene voorwaarden toe, maar u kunt de algemene voorwaarden ook altijd via onze website oproepen. Als u de productbeschrijving op onze winkelpagina voor eigen doeleinden wilt opslaan, kunt u bijvoorbeeld op het moment van bestellen een schermafdruk (= screenshot) maken of de hele pagina afdrukken.
 
 
§4 Klanteninformatie: Correctie
 
U kunt uw gegevens op elk moment voor het plaatsen van de bestelling corrigeren met de delete-toets. Wij zullen u onderweg in het bestelproces informeren over verdere correctiemogelijkheden. U kunt het bestelproces ook te allen tijde beëindigen door het browservenster te sluiten.
 
 
§5 Eigendomsvoorbehoud
 
De aankoop blijft ons eigendom tot volledige betaling.
 
 
§6 Wettelijke garantierechten
 
Garantierechten
Er bestaan wettelijke garantierechten voor onze goederen.

Garantie voor consumenten van gebruikte goederen
Uw garantieclaims voor gebreken aan gebruikte goederen verjaren één jaar na overhandiging van de aan u verkochte goederen. Uitgesloten van deze regeling zijn aanspraken op schadevergoeding, aanspraken op gebreken die wij bedrieglijk hebben verzwegen en aanspraken uit een garantie die wij voor de kwaliteit van de goederen op ons hebben genomen. Voor deze uitgesloten aanspraken gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

Garantie voor ondernemers
Uw garantieaanspraken op grond van gebreken aan de goederen verjaren één jaar na de risico-overgang. Uitgesloten van deze regeling zijn aanspraken op schadevergoeding, aanspraken op gebreken die wij bedrieglijk hebben verzwegen en aanspraken uit een garantie die wij voor de kwaliteit van de goederen hebben overgenomen. Eveneens uitgesloten is de regresvordering volgens § 478 BGB. Voor deze uitgesloten aanspraken gelden de wettelijke verjaringstermijnen.
 

§7 Beperking van aansprakelijkheid
 
Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor licht nalatig plichtsverzuim, voor zover dit geen essentiële contractuele verplichtingen, schade door verwonding van leven, lichaam of gezondheid, garanties of aanspraken volgens de productaansprakelijkheidswet betreft. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangers en onze wettelijke vertegenwoordigers. Een van de essentiële contractuele verplichtingen is de verplichting om de goederen aan u te overhandigen en u de eigendom ervan te verlenen. Bovendien moeten wij de zaak vrij van materiële en juridische gebreken maken.
 
 
§8 Handelsrechtbank
De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, is onze vestigingsplaats, indien u handelaar bent.